You are currently viewing Javno naznanilo o razgrnitvi Okoljskega poročila Občine Domžale
Radomlje je naselje na levem bregu reke Kamnik Bistrica severno od Domžal na območju zgornje Kranjske Slovenije. Preberite objave in ostanite v stiku.
  • Post author:
  • Post category:Novice

Javno naznanilo s katerim obvešča javnost o razgrnitvi Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Domžale, pripravljenega v okviru celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje, s katero se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dedišćine v plan.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 12.10.2016 do 11.11.2016, na občini Domžale, Oddelku za urejanje prostora, Savska 2, Domžale. Vpogled v gradivo bo možen v času uradnih ur.

Javna obravnava bo v četrtek, 27.10.2016 ob 17:00 uri, v dvorani Knjižnice Domžale, Cesta talcev 4, Domžale.

V času javne razgrnitve se predlogi in pripombe na gradivo vpišejo v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali posredujejo pisno na naslov: Občina Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Občina Domžale bo proučila pripombe in predloge javnosti in po končani javni razgrnitvi do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani Občine Domžale: www.domzale.si

Občina Domžale
Oddelek za urejanje prostora.