Lokalno glasilo: Radomeljsko ogledalo

“Radomeljsko ogledalo” kakor se imenuje lokalni časopis izdaja Turistično društvo Radomlje in izhaja predvidoma enkrat letno. Izhaja že osmo leto in obsega lepo število člankov o preteklih in prihodnjih dogodkih v kraju in bližnji okolici.

Izid časopisa financirajo KS Radomlje, lokalna podjetja in zasebniki. V njem najdemo poleg že omenjenih člankov tudi nagradno križanko ter nekaj oglasov podjetij in zasebnikov, ki so financirala izzid tekoče številke Radomeljskega ogledala.

Izdaje