Novice

Nastop MoPZ Radomlje v Frankfurtu

MoPZ Radomlje je bil povabljen od Slovenske katoliške župnije, da je nastopil na proslavi ob kulturnem prazniku – Prešernovem dnevu v Frankfurtu.

Opekarniška ulica Radomlje

Po pripombah krajanov in uskladitvi s projektantom CE Design pošiljamo zadnjo verzijo idejne zasnove projekta-IDZ obnove-rekonstrukcije Opekarniške ceste.