You are currently viewing Opekarniška ulica Radomlje
Radomlje je naselje na levem bregu reke Kamnik Bistrica severno od Domžal na območju zgornje Kranjske Slovenije. Preberite objave in ostanite v stiku.
  • Post author:
  • Post category:Novice

Po pripombah krajanov in uskladitvi s projektantom CE Design pošiljamo zadnjo verzijo idejne zasnove projekta-IDZ obnove-rekonstrukcije Opekarniške ceste. Predvsem v zgornjem delu tj. 3.etapi je prišlo do sprememb v cestnem profilu, glede na razpoložljiva zemljišča.

Vsa vprašanja glede projekta sporočite na Občino Domžale, po E-pošti, osebno, telefonsko… V nadaljevanju bomo tudi vašo pomočjo na KS Radomlje pri mejnih lastnikih poiskali soglasja o posegu. Upam, da bomo uspešni!

Opekarniška ulica Radomlje – Priponka 1
Opekarniška ulica Radomlje – Priponka 2
Opekarniška ulica Radomlje – Priponka 3

Lep pozdrav,
Metod Marčun, predsednik KS Radomlje
Janez Bizjak, univ. dipl. inž. str.

Oddelek za Investicije
www.domzale.si