You are currently viewing ODPRTJE  FOTOGRAFSKE RAZSTAVE  »SENO – OTAVA«
  • Post author:
  • Post category:Novice

ODPRTJE  FOTOGRAFSKE RAZSTAVE  »SENO – OTAVA«

 

V ponedeljek, 5.februarja 2024, je bilo Kulturnem domu Radomlje tik pred kulturnim praznikom odprtje fotografske razstave z naslovom »Seno – otava«. Fotografije so nastale na dveh delavnicah v Arboretumu Volčji Potok. Prireditev je vodila vodja foto sekcije Mavrice Binca Lomšek in v uvodu pozdravila podžupana Občine Domžale Mateja Primožiča, predstavnico JSKD OI Domžale  Klavdijo Gregorin Štiftar in vse navzoče ljubitelje fotografije..

 

V začetku je mlada članica Mavrice Neža prebrala prispevek o koscih, kako so se včasih na dan košnje zbrali pri gospodarju v belih srajcah z rdečimi rutami in že pred sončnim vzhodom složno stopili v vrsto na travniku in istočasno zamahnili s koso…Pesmi koscev in grabljic je odmevala vsak dan z drugega travnika…

Temelj naše prihodnosti so zgodbe preteklosti. Tudi naše  fotografske zgodbe temeljijo na zgodbah preteklosti.

 

Z Arboretumom Volčji Potok odlično sodelujemo že vrsto let in vsako leto pripravimo plan in vsebine fotografskih delavnic ter razstav v parku, ki jih Arboretum objavlja v »programu prireditev in dejavnosti« Zavoda za varstvo kulturne dediščne Slovenije. Še posebej  se posvečajo »redkim in dragocenim znanjem, spretnostim in veščinam«.  Lanski dve delavnici in super fotografski izziv  – košnja travnika za seno  v maju in  spravilo otave v septembru – sta bili  posebno doživetje za  mlade in starjše fotografe.  Številne fotografije, ki so nastale na teh dveh dobro obiskanih delavnicah v  Arboretumu, so razstavljene v obeh galerijah Kulturnega doma Radomlje .

 

S »ta novim  vlakcem« se je druščina  peljala do starega toplarja v  septembru v času dnevov evropske kulturne dediščine. Binca je skupino vodila proti livadi pred toplarjem, kjer se je že slišalo  klop, klop, klop… Odličen fotograf, ljubitelj ljudskega izročila,  animator in pripovedovalec zgodb Peter Rojc  je klepal koso s kladivom na klepalnem stolu, ki ima luknjo, kjer spravi kladivo. Take motive se redko vidi.  S fotoaparati so že hiteli loviti najboljše kadre za fotografijo. V okolici je potekal prikaz košnje z ročno koso,  nato so mešali, obračali,  devali v kopice, nato  kopice »istvali«, »nakvadali na voz«…Kosec Peter je nazorno prikazal delo pri spravilu otave ter  se zraven šalil, kot so se včasih šalili z otroci ob takem delu. Na koncu pa je bila malica na dekci, kot nekdaj za pridne kosce in grabljice.

Član Mavrice Iztok Končina je dogajanje obeh delavnic  posnel in tudi zmontiral v dva  video posnetka.

Razstavo je obiskal tudi kurent, ki je navdušil prisotne, saj je zdaj  čas, ko preganja zimo. Glasno zvonenje na več načinov je napolnilo Kodrovo dvorano, ko pa se  je kurent ustavil in snel masko, je izpod nje pogledala  mlada Neža, ki je kurent  že od tretjega leta.

Razstava bo na ogled  do 1. marca 2024 po predhodnem dogovoru npo elektronski pošti [email protected].  

Besedilo: Binca Lomšek

Fotografije: Iztok Končina