You are currently viewing Invazivne tujerodne rastline v Trzinu – primer dobre prakse
  • Post author:
  • Post category:Novice

 

Na Občini Trzin že nekaj let načrtno in organizirano odstranjujejo tujerodne invazivne rastlinske vrste (ITV).

Dve leti pa potekajo prostovoljne akcije lokalnih društev “posvoji rastišče ITV”, ki so se izkazale kot zelo uspešne.

Ker se ITV širijo izven naše občine in ker je pomembno hitro ukrepanje na terenu, smo razmišljali, da pritegnemo k sodelovanju sosednje občine z željo, da kandidiramo na evropski LAS projekt.

Razpisi za navedene projekte se pričakujejo konec januarja, zato vas vabimo, da se v kratkem srečamo, če ste navdušeni za sodelovanje.

Prilagam prispevek o akcijah iz našega lokalnega glasila Odsev, ki je izšel v decembru 2023.

Maja Brozovič

koordinatorka akcij v Trzinu

Odsev_TRZIN