PGD Radomlje

PGD Radomlje

Gasilsko društvo Radomlje je 27. januarja leta 1929 ustanovilo 32 mož in fantov iz Radomelj, Škrjančevega in Hudega kot odgovor na čedalje več požarov v Radomljah in okolici. Za prvega predsednika je bil izvoljen Janez Pavlin.

PGD Radomlje

16. junija leta 1933 so v Radomljah odprli in namenu predali nov gasilni dom, tega leta se je društvo tudi preimenovalo v Prostovoljno gasilsko društvo Radomlje.

PGD Radomlje

Po burnih vojnih letih, ko je veliko radomeljskih gasilcev odšlo v partizane, se je društvo na novo organiziralo in leta 1969 ob 40-letnici prevzelo 800-litrsko motorno brizgalno in skoraj novo vozilo znamke VW s prikolico.

PGD Radomlje

Leta 1968 je v Titovem Užicu pionirska desetina PGD Radomlje postala državni prvak Jugoslavije pod vodstvom Jožka Šraja in pomočnika Antona Pestotnika.

PGD Radomlje

Leta 1976 so radomeljski gasilci pričeli z gradnjo novega gasilnega doma, ki so ga 2. avgusta leta 1981 slovesno odprli.

PGD Radomlje

Ob 65-letnici društva so radomeljski gasilci prišli do nove posodobitve – novega vozila, kombi znamke VW, ki je zamenjal prejšnje, 28 let staro vozilo.

PGD Radomlje

2. julija 1995 so radomeljski gasilci razvili tudi nov prapor, ki je zamenjal že precej zdelan in zastarel prapor iz leta 1954.

Ob 70-letnici delovanja našega društva smo na gasilnem domu slavnostno odkrili fresko sv. Florjana, stvaritev akademskega slikarja Tomaža Perka.

Da se delo z mladino vedno obrestuje, so dokazali leta 2007 na Jezeru, kjer so postali državni prvaki v orientaciji z mlajšimi pionirji pod vodstvom mentroja Janija Grata.

PGD Radomlje