You are currently viewing Obvestilo o pričetku gradnje Opekarniška Radomlje – etapa 2-3
Radomlje je naselje na levem bregu reke Kamnik Bistrica severno od Domžal na območju zgornje Kranjske Slovenije. Preberite objave in ostanite v stiku.
  • Post author:
  • Post category:Novice

Obveščamo vas, da bomo s 23. avgustom 2017, pričeli z gradnjo na objektu »REKONSTRUKCIJA OPEKARNIŠKA RADOMLJE – ETAPA 2-3«. Obravnavana lokalna cesta se bo v letu 2017 rekonstruirala na odseku od predvidenega območja OPPN Opekarna Radomlje do križišča Opekarniška-Pod hribom, ki vodi proti naseljema Hudo in Volčji potok, skupaj v dolžini približno 400m. Dela se bodo izvajala skladno s projektom PZI št.: P-360/16, projektivnega podjetja CE DESIGN d.o.o., ki je bil predhodno z lastniki obmejnih parcel ceste usklajen.

Naročilo za izvajalca gradnje smo z javnim razpisom oddali podjetju ELICOM d.o.o., Ljubljanska cesta 106 a, 1230 Domžale (partner v ponudbi ASFALTING d.o.o., ul. Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana).

Nadzornik projekta je podjetje BIRO VERITAS d.o.o., Golo Brdo 85, 1215 Medvode, Domžale, z odgovornim nadzornikom g. Guzelj Petrom.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta je podjetje Varstvo d.o.o., Steletova cesta 23a, 1241 Kamnik, g. Roman Hočevar, dipl.var.inž.

S strani Občine Domžale dela koordinira g. Janez Bizjak. Več informacij lahko dobite na telefon 01/7220 120.

Sporočamo vam, da bo v tem času moten promet na lokalni cesti Opekarniška cesta s polovično zaporo in kratkotrajnimi popolnimi zaporami prometa. Predviden rok izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste je tri mesece od začetka del.

Prosimo za razumevanje.
Občina Domžale, Urad župana