Moški pevski zbor Radomlje

Moški pevski zbor Radomlje

Kulturno društvo Moški pevski zbor Radomlje je združenje ljubiteljev petja z namenom  ohranjanja in širjenja kulture zborovskega petja s posredovanjem teh kulturnih vrednot ter ljubiteljskega kulturnega dela svojemu okolju.

Kulturno društvo moški pevski zbor Radomlje

Zbor neprekinjeno deluje že šestinštirideseto leto, vse od svoje ustanovitve daljnega leta 1970. V zboru se družijo pevci iz Radomelj in okoliških krajev ter Kamnika. Repertoar zbora obsega dela slovenskih in tujih avtorjev, umetno, duhovno in narodno pesem. Zbor je zelo aktiven in z veseljem kulturno obogati program vsakovrstnih prireditev in komemoracij na radomeljskem področju ter širši in daljni okolici ter v tujini. Sodeluje s prijateljskimi pevskimi zbori in z njimi izmenjuje nastope. Redno sodeluje na Območnih srečanjih odraslih pevskih zborov in na republiških revijah obrtniških pevskih zborov in vsako leto organizira že tradicionalen letni koncert. Zbor uspešno vodi pevovodja Primož Leskovec.

Razen med letnimi počitnicami ima zbor pevske vaje dvakrat tedensko v kulturnem domu.

Predsednik: Mag. Marjan Franc Levstek