Mavrica Radomlje

Mavrica Radomlje

Ljubiteljska foto dejavnost. Fotografiranje in prirejanje  razstav ter filmsko in video snemanje. Prirejanje  festivalov in filmskih večerov s prikazovanjem filmov lastne  produkcije,  strokovno usposabljanje  in izobraževanje  članov in naraščaja na klubskih večerih in tečajih.

V  klubu oz. društvu samostojno delujejo  tri sekcije:  Foto in video sekcija  ter sekcija, ki se ukvarja z organizacijo kluba,  prireditvami,  ter arhivi.

Mavrica Radomlje

FOTO SEKCIJA
Člani prirejajo redne in občasne  klubske  razstave fotografij, predvsem pa razstave planirane v letnem planu Foto sekcije. Člani sodelujejo tudi na  klubskih in medklubskih fotografskih razstavah, ki jih prirejajo foto klubi in društva v Sloveniji ter na državnih razstavah, ki jih razpiše Fotografska Zveza Slovenije ter na mednarodnih razstavah v Sloveniji in v tujini. Smo člani Fotografske Zveze Slovenije, s katero  tvorno sodelujemo.

VIDEO SEKCIJA
Video sekcija nadaljuje tradicijo filmske sekcije predvsem na področju dokumentarnega snemanja.  Snemanje  raznih prireditev po naročilu in  proti plačilu. Zaslužena sredstva video sekcija vlaga v  vzdrževanje in posodabljanje video snemalne tehnike. Video  montažni studio so si člani uredili  in opremili s prostovoljnim delom v Mengšu na Slovenski cesti št. 28.  Občasno  člani posnamejo tudi  dokumentarni film in ga prikažejo na samostojnem filmskem večeru v Mengšu.

Poleg Foto sekcije  v Radomljah deluje tudi še »podaljšek » nekdanje  FILMSKE SEKCIJE . V tej sekciji se ukvarjamo z dokončanjem nedokončanih  filmov nekdanje filmske sekcije in z arhiviranjem  velikega števila filmov in njihovo  zaščito. V prizadevanju za  zaščito in ohranitev  precejšnje količine posnetega in slabo  zaščitenega filmskega materiala smo navezali stik in podpisali pogodbo za arhiviranje naših filmov v Državnem arhivu Slovenije. V letošnjem letu smo doslej  oddali na čuvanje v  Slovenski filmski arhiv 55 naših  dokumentarnih in igranih filmov.

Poleg navedenih dejavnosti, je naša skrb in prizadevanje v  »radomeljski«  Mavrici  prikazati  krajanom in občanom  čim več naših filmov in prirediti čim več  »filmskih« večerov.

VODSTVO DRUŠTVA 
– predsednik in zastopnik društva  JANEZ KOSMAČ. tel. (01) 7227 971,   e-mail: [email protected]
– podpredsednik kluba: KARL STEINER, tel. (01) 724  11 06,  e-mail: [email protected].
– tajnik, JOŽE KRAGELJ, tel. 041 351 638 (mobitel),  e-mail : [email protected]